Stichting Elevator, de plaats voor ontmoeting, vrijwilligerswerk, recreatie en ondersteuning bij uw maatschappelijke problemen.. 

 

Meld u nu aan als vrijwilliger, of meld u aan voor een van onze begeleidingstrajecten

Stichting Elevator is non-profit instelling die is opgericht door vrienden en collega’s binnen het sociaal werk. Zij hebben de handen in een geslagen om uitdagende problematiek het hoofd te bieden. Door de diversiteit van de vrijwilligers en de verschillende achtergronden is stichting Elevator in staat om moeilijk bereikbare groepen in de samenleving te bereiken. Sinds 2013 zet onze vrijwilligersgroep zich structureel in voor de samenleving.

Wij bieden re-integratie trajecten aan moeilijk bereikbare groepen in de samenleving zoals ex-gedetineerden, langdurig werklozen en statushouders. Wij bieden onze cliënten verschillende trajecten aan.

Stichting Elevator staat voor versneld meedoen in de maatschappij. Wij bieden mensen die moeite hebben om hun draai te vinden in de samenleving extra ondersteuning om toch mee te doen.

Kies één van de mogelijkheden en vul het formulier in. U kunt inschrijven als: Ik ben een cliënt, Ik ben een hulpverlener en ik meld 1 persoon aan of Ik ben een hulpverlener en ik meld meerdere personen aan.

Lift met ons mee!