Stichting Elevator is non-profit instelling die is opgericht door vrienden en collega’s binnen het sociaal werk. Zij hebben de handen in een geslagen om uitdagende problematiek het hoofd te bieden. Door de diversiteit van de vrijwilligers en de verschillende achtergronden is stichting Elevator in staat om moeilijk bereikbare groepen in de samenleving te bereiken. 

Stichting Elevator staat voor versneld meedoen in de maatschappij. Wij bieden mensen die moeite hebben om hun draai te vinden in de samenleving extra ondersteuning om toch mee te doen. Wij bieden re-integratie trajecten aan moeilijk bereikbare groepen in de samenleving zoals ex-gedetineerden, langdurig werklozen en statushouders. Wij bieden onze cliënten verschillende trajecten aan die aansluiten op hun persoonlijke hulpvraag.

Stichting Elevator is een stichting die uitdagingen niet uit de weg gaat. Wij denken vooruit, zijn positief, en zien in elk probleem een kans. Zo streven wij naar een samenleving waarin iedereen gelijk is en een tweede kans verdient. Een samenleving waarin iedereen welkom is ongeacht huidskleur, religie of afkomst. Stichting Elevator brengt mensen die moeite hebben met traplopen, naar de bovenste verdieping.